Instagram Facebook

Exhibitions

P E T E R  P U K L U S


T E X T S  A N D  S I G N S


( T h e  E p i c  L o v e  S t o r y  o f  a  W a r r i o r )


2 0 1 4 .  0 3 .  1 1 .  –  2 0 1 4 .  0 4 .  0 4 .


Puklus Péter a The Epic Love Story of a Warrior című legújabb sorozata egy fiktív család történetét dolgozza fel a 20. századi Közép-Európában. A majd többszáz fotót tartalmazó sorozatból most azok a művek kerülnek bemutatásra, amelyek olyan közismert nyelvi jelekkel és szimbólumokkal operálnak, amelyek személyes életünkből vagy éppen kollektív történelmünkből ismerősnek tűnhetnek.


Ezzel a kiállítással tovább kísérletezik Puklus a fotó médiumában rejlő lehetőségek kitágításával, azok újraértelmezhetőségével, sőt, kilép a fotó dimenzióiból és immár a tér, valamint az idő kontextusát is felhasználva kísérletezik a szobrászat, a fotó, a film és az installáció kereteinek összemosásával. A kiállított munkák önállóan is jól működnek a kiállítótérben, de háromdimenziós kollázsként egymástól elválaszthatatlanul is szoros szövetséget alkotnak. A műveket nem csak a több pontból vetett egy irányba néző reflektorok segítségével az objektek mögött megsokszorozott árnyék köti össze, hanem a kiállítás központi elemét alkotó makettek (Felszabadítási emlékmű makettje 1 és 3) egész kiállításon végigvonuló többszörös transzformációja is. Az ezekről készült 24 nézetű fotósorozat egy 72 oldalas kockásfüzetben animgif-szerűen kerül bemutatásra, és amolyan szobor-portréként állít emléket a róluk készült két hagyományos fotó.


A fény és az árnyék interakcióját demonstráló jelenség nem csak a statikus objektet mozgatja be, de a reflektorok előtt elsétáló látogatók árnyéka is a kiállítás részévé válik. A látogatót a művész arra buzdítja, hogy újraértelmezze az eddig a fényről, az árnyékról és a térről gondoltakat. A fény megsokszorozása a hétköznapi árnyék játékos reinterpretálása. A néző a megsokszorozódott árnyéka hatására újrakonstruálja a teret és abban az ő szerepét, miközben megtapasztalja a tudomány csodáját is.


A kiállítás nem csak manipulálja a néző valóságérzetét a különböző fényhatásokkal és az azok által módosult térrel, de a közvetett és közvetlen jelekkel, feliratokkal a fotó határain átlépve, egymáshoz szorosan kapcsolódva komplex képet ad egy olyan irányról, amely a kísérletezésről szól és még mindig a művészeti médiumok határainak újradefiniálásáról.


A Life is techno graffiti a kiállítótér központi falán a kevés elemre hagyatkozó repetitív, egyszerű, mégis jól értelmezhető elemekből építkező elektronikus zenén túl a kiállításon megjelenő központi motívum, a mindig új köntösben, átalakulva, továbbfejlődve visszatérő makettre utal, de tárgyi és funkcióbeli ismétlődésekre, a négyzethálós papír mintázatára, vagy például az azon egymásramontázsolva megjelenő női figurára, akár az európai hegyvonulatot szimbolizáló asztalterítő rácsaira is vonatkoztatható.


 


Puklus Péter (1980, Kolozsvár) a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen végezte tanulmányait, jelenleg Budapesten él és dolgozik. 2011-ben részt vett a St a nica Contemporary rezidencia programján Banska Stiavnican, idén pedig a KulturKontakt Austria és az Osztrák Kulturális Minisztérium ösztöndíjasa Bécsben. 2013-ban beválogatták az amszterdami FOAM (Fotografie Muzeum Amsterdam) Talent programjába. Eddig két monografikus kiadványa jelent meg: One and a Half Meter (Kerer Verlag) és a Handbook to the Stars (Stokovec-Space for Culture).